top of page

Anne-Lene Nilsen

Gestaltterapeut MNGF

AnneLene.jpg

Anne-Lene Nilsen tilbyr individualterapi og samtaler for voksne.

Jeg ble sommeren 2022 ferdig utdannet som gestaltterapeut MNGF, en 4-årig utdannelse ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Jeg har hatt egen praksis siden oktober 2020 og jobber nå deltid som gestaltterapeut.

Fokus

Jeg ønsker å skape et trygt og åpent rom der vi sammen kan utforske hva som skjer, og hvordan det påvirker tanker, følelser og kropp, og dine relasjoner til menneskene rundt deg. Det som dukker opp hos deg i øyeblikket - her og nå - er ofte et godt utgangspunkt, og jeg vil støtte deg i å øke oppmerksomheten på det som da oppstår. Det å bli mer klar over hvordan du opplever deg selv og omgivelsene rundt kan hjelpe deg å finne ut hva du trenger, åpne opp for nye perspektiv, samt tydeliggjøre hvilke ressurser og valgmuligheter du har.

I terapien benytter jeg både samtaler og små eksperimenter, og tilpasser dette ut fra dine behov, hva som skjer her og nå, og hva vi velger å fokusere på. Det viktigste for meg er at du lærer mer om deg selv, og at du føler deg velkommen akkurat som du er.

Erfaring

I løpet av de siste fire årene har jeg jobbet i hjemmesykepleien, innen alderspsykiatri, samt at jeg har vært psykososial støtte for barn og unge via frivillig organisasjon. Jeg har også deltatt i diverse kurs, blant annet VIVAT-kurs (førstehjelp ved selvmordsfare), Psykososialt førstehjelpskurs, samt Motiverende Intervju, for å nevne noen.

 

Som terapeut og via studiepraksis har jeg erfaring med ulike tema som blant annet ensomhet, sorg/tap, sosialt ubehag, vanskelige relasjoner, utbrenthet, nedstemthet, valg/dilemma og selvkritikk. Jeg har også pårørendeerfaring og egen erfaring rundt hvordan det kan oppleves å ha utfordringer i livet. Uansett tema er du velkommen, og vi finner sammen ut hva du behøver. Dersom du behøver annen hjelp enn jeg kan gi, kan jeg gi deg anbefalinger videre dersom du ønsker det.

Fra før har jeg en samfunnsvitenskapelig cand.mag.-grad med fagene sosialantropologi, psykologi og media/kommunikasjon, samt etterutdanning innen IT og digital teknologi. Jeg jobber nå i mediebransjen ved siden av min praksis som gestaltterapeut, og har over 20-års erfaring innen finans- og mediebransjen i ulike roller.

Jeg er medlem av Norsk gestaltterapeutforening (MNGF) og følger foreningenes krav til veiledning og etiske retningslinjer om taushetsplikt og behandling av klientens opplysninger.

Jeg tilbyr terapitimer mandager kl. 9-18, men har også mulighet til enkelttimer andre dager ved behov.

​Ta gjerne kontakt med meg for en avtale
 

Du finner mer informasjon på min nettside nilsenterapi.no
 

Min personvernerklæring
 

bottom of page