top of page

Carina Henske

Gestaltterapeut MNGF og akkreditert gestaltcoach MGPO

Terapeutene_029.jpg

Carina Henske tilbyr terapi, coaching og samtaler for voksne og par. Hun har også kurs og grupper.

​Jeg har en 4-årig utdannelse som gestaltterapeut MNGF fra Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. I 2015 startet jeg egen praksis som gestaltterapeut, og nå jobber jeg som terapeut og coach på fulltid. Jeg tar for tiden etterutdanningen One-year International training program for gestalt therapists. Jeg har videreutdannelse innen traumeterapi, fra blant annet Somatic Experiencing. Jeg har tidligere jobbet med kommunikasjon i over 20 år.

Fokus

Jeg tror at du kan påvirke hvordan du har det, og dermed skape positive endringer i livet ditt. Ved å bli bedre kjent med deg selv, blir det også enklere å se ditt potensial, dine muligheter og begrensninger. Kropp, tanker og følelser henger sammen, og vi utforsker hvordan du kan bli mer bevisst egne følelser, reaksjoner og handlinger. Bevisstgjøringen skapes gjennom samtaler og eksperimenter. Når du blir bedre kjent med deg selv, kan du se flere valgmuligheter. Ved å bli mer klar over hva du gjør, hvordan du påvirker andre og selv blir påvirket, kan du velge å gjøre det annerledes. Jeg ønsker å møte og støtte deg der du er, uten å dømme.

Erfaring

Alle mennesker er unike og jeg jobber derfor på ulike måter avhengig av hvem jeg møter. Menneskene jeg treffer har forskjellige utgangspunkter og utfordringer, og jeg er vant til å arbeide med mange ulike temaer og problemstillinger. Eksempler på temaer jeg har mye erfaring med er grensesetting, ensomhet, forventningspress, selvutvikling, stress, lav selvfølelse, utfordringer i parforhold, valg, traumer, egenomsorg, uro eller kommunikasjon.

Jeg har tidligere jobbet som kommunikasjonssjef, kommunikasjonsrådgiver og journalist, og har alltid vært opptatt av mennesker, relasjoner og hvordan vi påvirker hverandre.

Jeg er medlem av Norsk gestaltterapeutforening (MNGF) og av Gestaltpraktiserende i organisasjoner (MGPO). Jeg følger foreningenes krav til veiledning og etiske retningslinjer om taushetsplikt og behandling av klientens opplysninger.

 

Jeg har fra tidligere en cand.mag-grad fra Universitetet i Oslo med fagene psykologi, journalistikk, sosialantropologi og idéhistorie. 

 

Jeg er 48 år, er gift og har to tenåringer.
 

Ta gjerne kontakt med meg for en avtale

 

Du finner mer informasjon på min nettside carinahenske.no

 

Min personvernerklæring

bottom of page