top of page

Gestaltterapi 

Gestaltterapi er en opplevelsesorientert, prosessorientert og eksperimentell psykoterapi som passer for voksne, ungdom, barn, par og grupper.

Havet og solnedgang.jpg

En grunnleggende idé i gestaltterapi er at hvert menneske er ansvarlig for sine valg og handlinger innenfor de begrensninger omgivelsene gir. Ved å gå i terapi kan du bli mer klar over egne følelser, reaksjoner og handlinger, og du kan ta mer bevisste valg. Bevisstgjøringen skapes gjennom samtaler og eksperimenter.

Relasjonen mellom klient og terapeut er sentral i gestaltterapien. Terapeuten er ikke objektiv eller nøytral, men ønsker å møte deg der du er, uten å dømme.

Alle våre gestaltterapeuter er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (MNGF). Alle medlemmer i foreningen må følge krav til veiledning, profesjonell faglig oppdatering, etiske retningslinjer om taushetsplikt og behandling av klientens opplysninger. 

Ordet gestalt kan oversettes til et meningsfylt hele. Gestaltterapi bygger på gestaltpsykologiske teorier og ideer fra eksistensiell-fenomenologisk filosofi, og er en retning innen den humanistiske psykologien. 

bottom of page