Våre kurs 

Kurs i bekymringsmestring

Kurs i bekymringsmestring er et kurs for personer som opplever angst og stressrelaterte plager. Kurset har dokumentert effekt i å hjelpe mennesker til en mer avslappet hverdag. 

Kurset er utviklet av psykologene Serina Pedersen Vorland og Eirik Jørgensen Sollie. Målet med utviklingen av kurset var  å kunne tilby virksom hjelp av høy kvalitet for personer med angst og stressrelaterte plager. 

Kurset bygger i hovedsak på prinsipper fra metakognitiv terapi, som handler om hvordan vi forholder oss til tankene våre, og mindfulnessbaserte terapier, som handler om å være til stede her og nå, med vennlighet og aksept. Det er også viet god plass til følelsene våre, med innslag fra blant annet emosjonsfokusert terapi. Kurset er integrativt og har med seg elementer fra flere ulike terapeutiske retninger. 

Kurs i bekymringsmestring består av 9 undervisningssamlinger med utdannet helsepersonell som har opplæring i kurset. Hver av disse samlingene varer i 2,5 timer. I tillegg er det en oppfølgingssamling 1 – 2 måneder etter fullført kurs. I tillegg til samlingene som består av undervisning i plenum vil det bli gitt ukentlige hjemmeoppgaver, og deltakerne har i hele kursperioden mulighet for å få individuell oppfølging fra kursholder via e-post eller telefon. Hver kursdeltaker får sin egen arbeidsbok som benyttes aktivt gjennom hele kursperioden. 

Deltakernes symptomer blir målt ved hjelp av standardiserte tester før kurs, ved siste undervisningssamling og på oppfølgingssamlingen. Deltakerne viser nedgang i generelt symptomtrykk, angstsymptomer, depresjonssymptomer og i spesifikk bekymringsaktivitet, og synes å oppleve at nedgangen i symptomer fortsetter etter at kurset er over!

Kurset tilbys ulike steder i landet, både i det offentlige helsevesenet og av privatpraktiserende helsepersonell eller andre med relevant utdannelse som driver for seg selv. 

Røaterapeutene holder kurs i bekymringsmestring. Ta kontakt med Heidi Ulrikke Moen om du har spørsmål om kurset generelt eller planlagt oppstart for nytt kurs.