top of page

Lin Fritzvold

Gestaltterapeut MNGF 

Lin.jpg

Lin Fritzvold tilbyr terapi og samtaler for voksne og par.

Sommeren 2022 ble jeg ferdig utdannet som gestaltterapeut MNGF, en 4-årig utdannelse ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Jeg startet egen praksis i 2021 hvor jeg praktiserer som gestaltterapeut. I tillegg er jeg tilknyttet Ung Arena Oslo Vest hvor jeg jobber som frivillig for ungdom og unge voksne. Jeg har tatt kursleder kurs i «Hold meg slipp meg» basert på EFT, emosjonsfokusert terapi, som er et forebyggende kurs for familier med tenåringer i løsrivningsfasen.

Fokus

Jeg tror på endring og at det skjer i relasjon. Jeg legger vekt på å skape en trygg og tillitsfull kontakt som gjør det mulig for oss i fellesskap å se nærmere på hva som plager deg og hva du har behov for. Bevisstgjøring gjennom å sortere tanker og følelser, utforske grenser og behov, hvordan du påvirkes og påvirker og anerkjenne og vise omsorg for egne reaksjoner i relasjon med andre. Det å bli klar over hvorfor du gjør som du gjør og bli bedre kjent med deg selv kan åpne opp for og tydeliggjøre flere valgmuligheter i utfordrende situasjoner.

 

Erfaring

Vi er alle unike og vi bærer med oss erfaringer som påvirker oss i hverdagen. Det kan være alt fra akutte hendelser eller ekko fra fortiden. Min oppgave er å tilpasse terapiforløpet slik at det møter dine behov utfra situasjonen. Jeg kan forsikre deg om at det er ingen ting som er for stort eller for lite og du er varmt velkommen.

 

Jeg har erfaring fra arbeid med mennesker som opplever utfordringer med nedstemthet, tap av mening og mestringsfølelse, lav selvfølelse, parforholdet, utbrenthet, sorg, følelse av å sitte fast, ensomhet, stress, vanskelige relasjoner, mobbing og studier.

I tillegg til gestaltterapi har jeg følgende utdannelsesbakgrunn:  Bsc i Hotel management, en Msc i Finans og en Bsc i matematikk. Tidligere arbeidserfaring har jeg fra finans og eiendomssektoren.  

Jeg er 49 år, jeg er gift og har tre barn.

Jeg er medlem av Norsk gestaltterapiforening MNGF og er forpliktet til å følge foreningens krav til veiledning og etiske retningslinjer om taushetsplikt og behandling av klientens opplysninger.

Jeg tilbyr terapitimer torsdager 09.00 til 18.00, men har også mulighet til enkelttimer andre dager ved behov.

Ta kontakt på e-post eller mobil 97684142

Min personvernerklæring 

bottom of page