top of page

Ulrikke Moen

Gestaltterapeut MNGF 

Ulrikke.jpg

Ulrikke Moen tilbyr terapi og samtaler for voksne, par, ungdom og grupper.


 

Jeg er utdannet gestaltpsykoterapeut MNGF ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole. Jeg har en universitetsgrad i psykologi og har hatt egen praksis siden 2015. Jeg jobber nå fulltid som psykoterapeut. Jeg har mange års erfaring fra arbeid med mennesker som opplever psykiske utfordringer. 

Fokus

Det er viktig for meg å møte deg der du er uten å tolke eller dømme, med støtte, omsorg og varme. Jeg er en aktiv terapeut som er opptatt av at du skal føle deg trygg og har troen på at arbeidet vi gjør i terapirommet, gjør vi sammen. Når du er trygg nok kan det hende jeg velger å utfordre deg, slik at du får det utbyttet du trenger. Vi jobber med følelsene og tankene dine og hvordan de utrykkes i kroppen din. Min erfaring er at du kan komme i kontakt med noe du ikke har vært oppmerksom på tidligere via arbeid med kroppen. Jeg ønsker å gjøre deg mer oppmerksom på hvordan du påvirker, og påvirkes av, omgivelsene dine for å tydeliggjøre dine valgmuligheter i ulike situasjoner. I terapi kan du få bearbeidet tidligere opplevelser slik at du kan ha det best mulig med deg selv og komme deg videre fra, eller forsones med, det som plager deg. 

 

Erfaring

Hva du har behov for avhenger av din situasjon her og nå. Jeg tilpasser terapien etter hva du trenger og vi lager sammen en plan for terapiforløpet. Jeg har erfaring med ulike problemstillinger og du er velkommen til å ta kontakt uansett hva du måtte ønske hjelp til. Dersom jeg ser at jeg ikke kan hjelpe deg, vil jeg henvise deg til rette kollega eller instans. 

Jeg har spesielt erfaring fra arbeid med mennesker som opplever utfordringer med uro og angst, nedstemthet, traumer, sorg, tap, vanskelige relasjoner, lav selvfølelse/ selvtillit og selvbilde, kvinnehelse, ufrivillig barnløshet, parforholdet, utbrenthet, stress, arbeid, studier, ensomhet og mobbing. Jeg har egenerfaring som pårørende til alvorlig syke og jobber både med deg som er kronisk syk eller pårørende. Jeg har også egenerfaring med sekundær infertilitet og IVF og støtter gjerne deg som står i prosesser knyttet til ufrivillig barnløshet. 

Sorg og tap har vært tematikk i mitt liv og jeg har selv god erfaring med sorggruppe. Jeg starter gjerne opp en sorggruppe for deg som tror du kan ha nytte av å dele sorgen din med andre og finne støtte og trøst i et slikt fellesskap. Jeg har materialet klart og vil lede denne gruppen med en kollega. Ta gjerne kontakt dersom det skulle være aktuelt. 

Jeg har arbeidserfaring som klinikkleder for et psykologsenter hvor jeg hadde personal- og fagansvar, som konsulent og innleid veileder for ansatte i 1. linjen i NAV og fra offentlig psykiatri hvor jeg jobbet med mennesker med psykoselidelse og med langvarige psykiske lidelser. Jeg er sertifisert via VIVAT i førstehjelp ved selvmordsfare og er sertifisert kursleder i Kurs i Bekymringsmestring. Kurs i Bekymringsmestring er et kurs for personer som opplever angst og stressrelaterte plager. Kurset har dokumentert effekt i å hjelpe mennesker til en mer avslappet hverdag. Jeg er opptatt av å holde meg faglig oppdatert og innehar også en rekke andre kurs. 

Jeg er medlem av Norsk gestaltterapeutforening (MNGF) og er forpliktet til å følge foreningens krav til veiledning og etiske retningslinjer om taushetsplikt og behandling av klientens opplysninger. 

Jeg har en BSc i Psykologi fra Universitetet i Essex. 

Jeg er 34 år, samboer og mamma til en med to og en med fire ben. Sistnevnte kan bli med i terapi hvis du ønsker det, hun er en 6 år gammel Fransk Bulldog som heter Ida. 

Ta gjerne kontakt med meg for en avtale. 

Du finner mer informasjon på min nettside osloterapeutene.no

Min personvernerklæring 

bottom of page